III.3. Koľko rozhodnotí o súťažiach spoločnosti vydal ÚVO v jej neprospech (námietky, kontroly, správne delikty) od januára 2015 do augusta 2019?

 
Názov
Kategória
III.3
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
3 b.0 0 (0 eur)
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1BIONT, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1EMKOBEL, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Enerbyt s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1ENERGO-SK, a.s.
župná
3 b.0 0 (0 eur)
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Horezza, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1MBB a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1MH Invest, s.r.o.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1MsBP
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3 b.0 0 (0 eur)
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1TEHOS, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1TERMÁL s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Transpetrol, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vadaš s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
3 b.0 0 (0 eur)
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
Priemer
2,42 b.
70Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 2 (1500 eur)
70Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1,5 b.1 až 3 2 (142 475,73 eur) viď link
70Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 3 (0 eur)
70Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Letisko Sliač, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (4649,51) viď link
70Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (12450 eur) viď link
70Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1,5 b.1 až 3 3 (4198,5 eur) viď link
70Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 3 (0 eur)
70SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 2 (0 eur)
70TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 2 (0 eur)
70Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (5500 eur) viď link
70TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
70Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 2 (0 eur)
70Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
93Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.4 a viac 8 (84 000 eur) viď link
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.4 a viac 7 (4444,64 eur) viď link
93Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.4 a viac 12 (15706,50 eur a 11940 eur) viď link viď link
93Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.4 a viac 11 (0 eur)
93Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.4 a viac 5 (162 539,58 eur a 43 798,45 eur) viď link
93Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.4 a viac 9 (1500 eur) viď link
93Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.4 a viac 6 (22 528,46 eur) viď link
93Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.4 a viac 5 (20 000 eur) viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte