III.3. Aký je počet akceptovaných námietok a kontrolných pochybení od roku 2010?

 
Názov
Kategória
III.3
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
20-25%
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0-5%
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nad 25%
1KSP, s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5-10%
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0-5%
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
5-10%
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0-5%
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
0-5%
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
10-15%
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
15-20%
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
5-10%
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0-5%
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
20-25%
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0-5%
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
5-10%
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
0-5%
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0-5%
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
15-20%
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0-5%
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nedostatok zmlúv na hodnotenie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte