III.3. Koľko rozhodnotí o súťažiach spoločnosti vydal ÚVO v jej neprospech (námietky, kontroly, správne delikty) od januára 2015 do augusta 2019?

 
Názov
Kategória
III.3
 
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.4 a viac 8 (84 000 eur) viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.4 a viac 7 (4444,64 eur) viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.4 a viac 12 (15706,50 eur a 11940 eur) viď link viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.4 a viac 11 (0 eur)
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.4 a viac 5 (162 539,58 eur a 43 798,45 eur) viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.4 a viac 9 (1500 eur) viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.4 a viac 6 (22 528,46 eur) viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.4 a viac 5 (20 000 eur) viď link
9Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 2 (1500 eur)
9Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1,5 b.1 až 3 2 (142 475,73 eur) viď link
9Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 3 (0 eur)
9Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Letisko Sliač, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (4649,51) viď link
9Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (12450 eur) viď link
9Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1,5 b.1 až 3 3 (4198,5 eur) viď link
9Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 3 (0 eur)
9SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 2 (0 eur)
9TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 2 (0 eur)
9Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (5500 eur) viď link
9TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
9Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 2 (0 eur)
9Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
Priemer
2,42 b.
32AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
3 b.0 0 (0 eur)
32BARDTERM, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32BIONT, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32EMKOBEL, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Enerbyt s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32ENERGO-SK, a.s.
župná
3 b.0 0 (0 eur)
32Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Horezza, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Martinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32MBB a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32MH Invest, s.r.o.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32MsBP
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Prešov REAL, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3 b.0 0 (0 eur)
32Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32TEHOS, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32TERMÁL s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32THERMALPARK DS, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Transpetrol, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Vadaš s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Verejné prístavy, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
32Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
3 b.0 0 (0 eur)
32Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
32Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
32Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.0 0 (0 eur)
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte