III.3. Koľko rozhodnotí o súťažiach spoločnosti vydal ÚVO v jej neprospech (námietky, kontroly, správne delikty) od januára 2015 do augusta 2019?

 
Názov
Kategória
III.3
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1EMKOBEL, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Enerbyt s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1MBB a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1MsBP
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1TEHOS, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1TERMÁL s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vadaš s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.0 0 (0 eur)
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.0 0 (0 eur)
Priemer
2,65 b.
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (12450 eur) viď link
39Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
39Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
39Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
39Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
39TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1,5 b.1 až 3 1 (0 eur)
39Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.1 až 3 2 (0 eur)
46Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.4 a viac 8 (84 000 eur) viď link
46Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.4 a viac 7 (4444,64 eur) viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte