VI.6. Poskytla spoločnosť údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré podporila?

 
Názov
Kategória
VI.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.áno platili iba členské v oblastnej organizácii cestovného ruchu
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno poskytli aj informácie o nefinančnej podpore
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno podrobný rozpis subjektov, forme a výške podpory
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podrobná tabuľka
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobne
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno podrobný zoznam
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno podpora predsedníctva v Rade EÚ podľa rozhodnutia Vlády SR, inú podporu neposkytuje
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno drevo na podujatia
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno zaslaná tabuľka za rok 2016
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno výpis vrátane zaplatenej reklamy
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla zoznam
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno odkaz viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno jednorazová podpora vydania publikácie ÚPDT (Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií) 2000 eur
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno podrobná tabuľka
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podrobný výpis
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno podpora projektu Úsmev ako dar formou zadania reklamy každoročne (192 eur)
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno iba jedna podporená aktivita v rámci rozhodnutia MF SR
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla podrobnú tabuľku viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno všetky roky zverejnené viď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobný výpis
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno poskytli podrobný výpis
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla podrobný výpis
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla podrobne
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobný výpis
Priemer
1,40 b.
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne poskytla zoznam podporených subjektov, nie sumu
44Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne zaslali za rok 2018 zoznam podporených subjektov a celkovú sumu, nie konkrétne sumy pre dané subjekty
46Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
46Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
46Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie odkázali na crz.gov.sk, neodkazujú na konkrétne zmluvy
46MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
46Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
46Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli iba celkovú sumu za jednotlivé roky, nie podporené subjekty
46Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
46Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
46THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
46TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli iba všeobecný odkaz na crz.gov.sk, neodkazujú na konkrétne zmluvy
46Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
46Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
46Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
46Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
46Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
46Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie poskytla iba tematické zameranie a súhrnnú sumu za rok, nie jednotlivé subjekty/podujatia
46Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
64Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
64Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
64BIONT, a.s.
štátna
64Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
64Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
64Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
64Enerbyt s.r.o.
mestská
64ENERGO-SK, a.s.
župná
64Horezza, a.s.
štátna
64Hydromeliorácie, š.p.
štátna
64Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
64Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
64Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
64Martinská teplárenská, a.s.
štátna
64MH Invest, s.r.o.
štátna
64Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
64MsBP
mestská
64Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
64Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
64Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
64Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
64Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
64Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
64Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
64Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
64Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
64TEHOS, s.r.o.
mestská
64TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
64Vadaš s.r.o.
mestská
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
64Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
64Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
64Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
64Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte