VI.6. Poskytla spoločnosť údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré podporila?

 
Názov
Kategória
VI.6
 
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie odkázali na crz.gov.sk, neodkazujú na konkrétne zmluvy
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli iba celkovú sumu za jednotlivé roky, nie podporené subjekty
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli iba všeobecný odkaz na crz.gov.sk, neodkazujú na konkrétne zmluvy
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie poskytla iba tematické zameranie a súhrnnú sumu za rok, nie jednotlivé subjekty/podujatia
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
19BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne poskytla zoznam podporených subjektov, nie sumu
19Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne zaslali za rok 2018 zoznam podporených subjektov a celkovú sumu, nie konkrétne sumy pre dané subjekty
Priemer
1,40 b.
21Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.áno platili iba členské v oblastnej organizácii cestovného ruchu
21AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno poskytli aj informácie o nefinančnej podpore
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno podrobný rozpis subjektov, forme a výške podpory
21Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podrobná tabuľka
21Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobne
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno
21CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno podrobný zoznam
21Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
21Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
21EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno podpora predsedníctva v Rade EÚ podľa rozhodnutia Vlády SR, inú podporu neposkytuje
21Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno drevo na podujatia
21Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno zaslaná tabuľka za rok 2016
21Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno výpis vrátane zaplatenej reklamy
21Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla zoznam
21MBB a.s.
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno odkaz viď link
21Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno jednorazová podpora vydania publikácie ÚPDT (Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií) 2000 eur
21Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno podrobná tabuľka
21Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
21Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podrobný výpis
21Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
21Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno podpora projektu Úsmev ako dar formou zadania reklamy každoročne (192 eur)
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
21Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
21Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno iba jedna podporená aktivita v rámci rozhodnutia MF SR
21Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla podrobnú tabuľku viď link
21Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
21SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
21Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
21Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
21Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
21Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno všetky roky zverejnené viď link
21TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobný výpis
21Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno poskytli podrobný výpis
21Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
21Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
21Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla podrobný výpis
21Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla podrobne
21Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli
21Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobný výpis
64Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
64Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
64BIONT, a.s.
štátna
64Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
64Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
64Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
64Enerbyt s.r.o.
mestská
64ENERGO-SK, a.s.
župná
64Horezza, a.s.
štátna
64Hydromeliorácie, š.p.
štátna
64Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
64Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
64Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
64Martinská teplárenská, a.s.
štátna
64MH Invest, s.r.o.
štátna
64Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
64MsBP
mestská
64Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
64Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
64Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
64Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
64Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
64Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
64Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
64Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
64Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
64TEHOS, s.r.o.
mestská
64TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
64Vadaš s.r.o.
mestská
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
64Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
64Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
64Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
64Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte