VI.6. Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila?

 
Názov
Kategória
VI.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1BIONT, a.s.
štátna
áno
1BPM, s.r.o.
mestská
áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne napísali, že od roku 2012 podporili 18 podujatí formou reklamného partnerstva a 15 subjektov cez dary a sponzoring, ich zoznam však neposkytli
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno ide iba o nefinančnú podporu
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
čiastočne uviedli len finančnú podporu, ostatné formy podpory nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno ide iba o nefinančnú podporu
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno ide iba o nefinančnú podporu
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne zoznam subjektov neposkytli, uviedli len sumy poskytnuté na jednotlivé oblasti, počet obdarovaných a celkové sumy za jednotlivé roky
1KSP, s.r.o.
mestská
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno podpora je realizovaná len formou mediálneho partnerstva
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili, napísali iba, že poskytujú drobné dary
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno podpora iba v nepeňažnom plnení
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie uviedli len aké podujatia a akcie podporujú vo všeobecnosti a do akej výšky
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
áno
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie uviedli len vo všeobecnosti, že podporujú aktivity akcionárov
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne uviedli len zoznam, jednotlivé sumy ani celkovú sumu nie
1Rudné bane, š.p.
štátna
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne uviedli len zoznam subjektov, ktoré spoločnosť podporila sumou 1000 eur, podujatia podporené nižšou sumou neuviedli
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie uviedli len vo všeobecnosti akým subjektom môže podnik poskytnúť dary, konkrétnu podporu neuviedli
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie uviedli len aké podujatia podporujú vo všeobecnosti, žiaden zoznam ani sumu neuviedli
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
čiastočne informovali o podpore vlastných marketingových aktivít, no neuviedli presnú sumu
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte