VI.6. Poskytla spoločnosť údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré podporila?

 
Názov
Kategória
VI.6
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podrobná tabuľka
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobne
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno podrobný zoznam
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla zoznam
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno odkaz viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno podrobná tabuľka
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno podrobný výpis aj nefinančnej podpory
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podrobný výpis
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobný výpis
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla podrobný výpis
Priemer
1,41 b.
24BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne poskytla zoznam podporených subjektov, nie sumu
24Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne zaslali za rok 2018 zoznam podporených subjektov a celkovú sumu, nie konkrétne sumy pre dané subjekty
26Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
26MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
26Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
26THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
26Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
26Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
26Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie poskytla iba tematické zameranie a súhrnnú sumu za rok, nie jednotlivé subjekty/podujatia
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
35Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
35Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
35Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
35Enerbyt s.r.o.
mestská
35MsBP
mestská
35Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
35Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
35Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
35TEHOS, s.r.o.
mestská
35TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
35Vadaš s.r.o.
mestská
35Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte