IV.10. Aký bol podiel prijatých zamestnancov spoločnosti cez výberové konania od januára 2016 do decembra 2018?

 
Názov
Kategória
IV.10
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.100 percent
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.100 percent uviedli, že všetci
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.100 percent
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.100 percent
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.100 percent
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.100 percent
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.100 percent
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.100 percent
1MBB a.s.
mestská
2 b.100 percent
1MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.100 percent
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.100 percent
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.100 percent
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.100 percent
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.100 percent
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.100 percent
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.100 percent
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.100 percent
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2 b.100 percent všetky miesta obsadené výberovým konaním
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.100 percent všetci zamestnanci vyberaní cez výberové konanie
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.100 percent 10//10
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.100 percent
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.100 percent všetky miesta cez výberové konanie
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.100 percent všetky miesta obsadené cez výberové konania
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.100 percent
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.100 percent
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.100 percent
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.100 percent všetci zamestnanci prijímaní cez výberové konanie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.100 percent všetky miesta obsadené výberovým konaním
37BIONT, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica
37Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica zvyšok študenti, opätovný nástup a pod.
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1,33 b.viac ako polovica
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica
37Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica
37Slovenská pošta, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica
37Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1,33 b.viac ako polovica
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica výberové konania okrem jedného prípadu
37TERMÁL s.r.o.
mestská
1,33 b.viac ako polovica 42//84
37TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1,33 b.viac ako polovica
Priemer
1,02 b.
48Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0,67 b.menej ako polovica iba jedno výberové konanie za celé obdobie
49BARDTERM, s.r.o.
mestská
0,67 b.menej ako polovica 5//12 za 2018
49Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0,67 b.menej ako polovica
49Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0,67 b.menej ako polovica väčšina vodiči
49Horezza, a.s.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0,67 b.menej ako polovica 1//7
49MsBP
mestská
0,67 b.menej ako polovica
49Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0,67 b.menej ako polovica 2; neuskutočňuje výberové konania na robotnícke pozície
49Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,67 b.menej ako polovica jedno výberové konanie v roku 2016
49Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0,67 b.menej ako polovica 1 výberové konanie v danom období
49Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0,67 b.menej ako polovica
49Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,67 b.menej ako polovica
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0,67 b.menej ako polovica 2 výberové konania za celé obdobie
49Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Železnice Slovenskej republiky
štátna
0,67 b.menej ako polovica
49Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0,67 b.menej ako polovica
71AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.0 percent 0 výberových konaní
71Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali neuviedli presné čísla, uviedli, že väčšina
71Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.0 percent nerobia výberové konania
71EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.0 percent nerobili výberové konanie
71ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.0 percent nerobili výberové konania
71Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.neodpovedali neuviedli konkrétne číslo, prednostne vlastní zamestnanci a vlastná databáza
71Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.0 percent zverejnenie inzerátu a osobný pohovor
71Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
71Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odkaz na výročné správy, nespomína sa podiel výberových konaní
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
71Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.0 percent žiadne výberové konania
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.0 percent žiadne výberové konania
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali na danú otázku neposkytli žiadnu odpoveď
71Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.0 percent v danom období nerealizovali výberové konania
71Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.0 percent žiadne výberové konania
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
71TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.0 percent žiadne výberové konania
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
71Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
71Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
71Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
71Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
71Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali nevedú evidenciu a nevedeli poskytnúť presné číslo, výberové konanie štandardne používajú
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte