IV.8. Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012?

 
Názov
Kategória
IV.8
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
áno spolu prijali 23 zamestnancov, napísali, že cez výberové konania
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
áno prijali 71 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
áno prijali spolu 362 zamestnancov, z toho 3 cez výberové konanie
1BIONT, a.s.
štátna
áno prijali spolu 18 zamestnancov z toho 13 cez výberové konanie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie spolu prijali 12 zamestnancov, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno spolu prijali 84 zamestnancov, všetci boli prijatí cez výberové konanie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne spolu prijali 259 zamestnancov, presný podiel výberových konaní neuviedli
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
čiastočne spolu prijali 50 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie alebo pohovor, podiel neuviedli
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie spolu prijali 27 zamestnancov, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno spolu prijali 679 zamestnancov, tvrdia, že na každú pozíciu realizujú v nejakej forme výberové konanie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno spolu prijali 71 zamestnancov z toho 11 cez výberové konanie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno spolu prijali 61 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie spolu prijali 52 zamestnancov, vyberajú z databázy žiadostí uchádzačov
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne spolu prijali 27 zamestnancov, presný podiel výberových konaní neuviedli
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
čiastočne spolu prijali 22 zamestnancov, využívajú ústne pohovory, podiel výberových konaní neuviedli
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne spolu prijali 55 zamestnancov, presný podiel výberových konaní neuviedli
1KSP, s.r.o.
mestská
áno spolu prijali 20 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie spolu prijali 231 zamestnancov, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne spolu prijali 314 zamestnancov, cez výberové konanie alebo overením schopností zamestnanca prostredníctvom absolventských praxí, presný podiel neuviedli
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
áno spolu prijali 57 zamestnancov z toho 47 cez výberové konanie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno napísali, že cez výberové konania sú obsadzované všetky pozície
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno spolu prijali 5 zamestnancov, 2 cez výberové konanie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno spolu prijali 23 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno spolu prijali 80 zamestnancov, z toho 36 cez výberové konanie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne spolu prijali 34 zamestnancov, cez výberové konanie formou pracovného pohovoru
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno spolu prijali 53 zamestnancov z toho 10 cez výberové konanie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie uviedli len, že prijali jedného zamestnanca, ostatní sú prijímaní ako externí spolupracovníci, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
áno uviedli, že od roku 2012 prijali 12 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno spolu prijali 60 zamestnancov, z toho 47 cez výberové konanie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno prijali 3 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočne uviedli, že od roku 2012 prijali 365 zamestnancov, využívali pritom výberové konania, presný podiel neuviedli
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
čiastočne spolu prijali 12 zamestnancov, na základe pohovorov, prípadne praktických zručností, podiel výberových konaní neuviedli
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno spolu prijali 122 zamestnancov, z toho 30 cez výberové konanie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne spolu prijali 13 zamestnancov, cez výberové konanie formou pracovného pohovoru
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie spolu prijali 37 zamestnancov, odpovedali, že ako štátny podnik nepodliehajú povinnosti vypisovať výberové konania
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne spoločnosť prijala 2 zamestnancov, cez výberové konanie formou pracovného pohovoru
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie spolu prijali 7 ľudí, všetkých bez výberového konania
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno spolu prijali 28 zamestnancov, z toho 23 cez výberové konanie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
áno spolu prijali 101 ľudí všetkých cez výberové konanie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne spolu prijali 328 ľudí, uviedli využitie výberových konaní no podiel neevidujú
1Rudné bane, š.p.
štátna
áno spolu prijali 1 zamestnanca, cez výberové konanie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočne spolu prijali 74 zamestnancov, cez výberové konanie alebo výberom z databázy, presný podiel výberových konaní neuviedli
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno spolu prijali 90 zamestnancov, z toho 68 cez výberové konanie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne uviedli, že prijali 20 zamestnancov, ktorí prešli výberovým konaním, podiel zo všetkých prijatých zamestnancov ale neuviedli
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno spolu prijali 6712 zamestnancov, z toho 3105 cez výberové konanie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
čiastočne cez výberové konania prijali 70 zamestnancov, podiel z celkového počtu prijatých zamestnancov ale neuviedli
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno spolu prijali 486 zamestnancov, z toho 12 cez výberové konanie formou priameho výberu zamestnávateľom
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno spolu prijali 42 zamestnancov, z toho 9 cez výberové konanie
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie uviedli len, že odpoveď je negatívna
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne spolu prijali 21 zamestnancov, uviedli využitie výberových konaní, ich presný podiel nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie spolu prijali 142 zamestnancov, všetkých na základe pracovných pohovorov
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie uviedli len, že prijali 43 zamestnancov, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno spolu prijali 10 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne spolu prijali 16 zamestnancov, uviedli využitie výberových konaní, presný podiel ale neuviedli
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno spolu prijali 59 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno spolu prijali 28 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie spolu prijali 39 zamestnancov, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie spolu prijali 5 ľudí na dohodu, bez výberového konania
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie uviedli, že prijali 15 zamestnancov, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno spolu prijali 23 zamestnancov, z toho 20 cez výberové konanie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno spolu prijali 18 zamestnancov, z toho 10 cez výberové konanie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne spolu prijali 13 zamestnancov, formou pracovného pohovoru, podiel výberových konaní nespresnili
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne spolu prijali 94 zamestnancov, využitie výberových konaní uviedli, no ich presný podiel nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno spolu prijali 24 zamestnancov, časť cez výberové konanie, časť cez úrad práce, podiel neuviedli
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne spolu prijali 332 zamestnancov, výberové konanie sú realizované podľa potreby, štatistiku nevedú
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne spolu prijali 367 zamestnancov, cez výberové konanie formou pracovného pohovoru
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno spolu prijali 278 zamestnancov, z toho 84 cez výberové konanie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočne spolu prijali 1656 zamestnancov, využitie výberových konaní uviedli no presný podiel nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie spolu prijali 556 zamestnancov štandardným postupom, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno spolu prijali 2079 zamestnancov, z toho 178 cez výberové konanie
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie spolu prijali 33 zamestnancov, využitie výberových konaní ani ich podiel neuviedli
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno spolu prijali 16 zamestnancov z toho 13 cez výberové konanie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte