IV.1. Koľkokrát Vaša spoločnosť využila výberové konania pri obsadzovaní pozícií v strednom a vyššom manažmente od roku 2009? Aký podiel predstavuje toto číslo z celkového počtu výmen na týchto postoch?

 
Názov
Kategória
IV.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
do 10%
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
50-74%
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
do 10%
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
do 10%
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
25-49% spoločnosť nám síce uviedla, že výberové konanie sa uskutočnilo v 50% výmen, ale z popisu nebolo jasné, ktoré funkcie sú volené resp. obsadzované vlastnými zamestnancami a na ktoré funkcie sa vlastne vzťahujú spomínané výberové konania
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
do 10%
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75-99% 6 z 8 pozícií bolo obsadených výberovým konaním, ale generálny riaditeľ a jeho 3 námestníci sú vymenovávaní vládou na návrh ministra financií na základe zákona o Exportno-importnej banke SR
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
do 10%
1KSP, s.r.o.
mestská
100% napísali že vždy využívali výberové konania, nenapísali koľkokrát
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
75-99% pre pozície v strednom manažmente majú iba interné výberové konania
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
do 10%
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
do 10%
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
do 10% pracovné pozície v strednom a vyššom manažmente obsadzujú zamestnancami podniku, pretože musia mať vraj v podniku náležitú prax a nie je možné obsadzovať tieto pozície z externých zdrojov
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
do 10%
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
do 10%
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
do 10%
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
do 10%
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
do 10%
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
100%
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
do 10%
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
do 10%
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
do 10% menila sa iba pozícia generálneho riaditeľa, do ktorej bola nová generálna riaditeľka zvolená na návrh hlavného akcionára
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
100%
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
50-74% celkovo 12 výmen v manažmente bolo od 2009 uskutočnených cez výberové konania, spoločnosť však neuviedla z koľkých
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
do 10%
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
50-74%
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
do 10%
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
25-49%
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
50-74% za predmetné obdobie neboli žiadne zmeny v manažmente
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
10-24% mali iba 1 výberové konanie v strednom manažmente, konatelia sú menovaní a odvolávaní Valným zhromaždením (MZ)
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
do 10%
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
do 10%
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
do 10%
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
do 10%
1Transpetrol, a.s.
štátna
do 10% spoločnosť vraj podporuje kariérny rast vlastných zamestnancov a časť predstavenstva je dosadzovaná jediným akcionárom
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
do 10%
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
do 10%
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
do 10% výberové konania vraj nerealizovali preto, lebo im klesol počet zamestnancov
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
do 10%
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
50-74% vyšší manažment - vždy výberovým konaním
stredný manažment - nikdy
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
do 10%
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
do 10%
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
50-74%
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
25-49%
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
do 10%
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte