II.11. Poskytli občanovi informáciu o externých poradenských a konzultačných službách?

 
Názov
Kategória
II.11
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1ENERGO-SK, a.s.
župná
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
3 b.áno odmietnutie sprístupniť informácie
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3 b.áno
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
36SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
1,5 b.čiastočne prehľadný výpis v odpovedi, chýbajú dátumy
Priemer
1,07 b.
37Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku, na stránke chýbajú objednávky po roku 2014
37AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
37BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku, na stránke chýbajú objednávky po roku 2016 viď link
37Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie
37Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
37Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie
37Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku viď link
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra viď link
37EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
37Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
37Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie
37Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
37Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie
37Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra
37Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
37Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra, na stránke chýbajú objednávky od roku 2018 a ceny objednávok viď link
37MBB a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
37Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie
37MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37MsBP
mestská
0 b.nie
37Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie
37Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra, chýbajú zverejnené objednávky viď link
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkazy na dokumenty bez filtra viď link
37Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie
37Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie
37Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku spoločnosti s nefunkčným zobrazením zmlúv viď link
37TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie
37THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie odvolanie na nedostatočnú špecifikáciu žiadosti
37TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie odvolanie na nedostatočnú špecifikáciu žiadosti
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
37TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
37Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
37Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
37Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
37Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
37Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
37Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte