II.9. Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov?

 
Názov
Kategória
II.9
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
čiastočne
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie neodpovedali
1BIONT, a.s.
štátna
čiastočne
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie neodpovedali
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
čiastočne
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
čiastočne
1MH Invest, s.r.o.
štátna
čiastočne
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočne
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie neodpovedali
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie neodpovedali
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
čiastočne
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Rudné bane, š.p.
štátna
áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie neodpovedali
1SMS TTSK s.r.o.
župná
čiastočne
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
áno
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie neodpovedali
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočne
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
čiastočne
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie neodpovedali
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte