II.11. Poskytli občanovi informáciu o externých poradenských a konzultačných službách?

 
Názov
Kategória
II.11
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku, na stránke chýbajú objednávky po roku 2014
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku, na stránke chýbajú objednávky po roku 2016 viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra, na stránke chýbajú objednávky od roku 2018 a ceny objednávok viď link
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1MsBP
mestská
0 b.nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra, chýbajú zverejnené objednávky viď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkazy na dokumenty bez filtra viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku spoločnosti s nefunkčným zobrazením zmlúv viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie odvolanie na nedostatočnú špecifikáciu žiadosti
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie odvolanie na nedostatočnú špecifikáciu žiadosti
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
Priemer
1,07 b.
65SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
1,5 b.čiastočne prehľadný výpis v odpovedi, chýbajú dátumy
66Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.áno
66Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66ENERGO-SK, a.s.
župná
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
3 b.áno odmietnutie sprístupniť informácie
66Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Slovenská pošta, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3 b.áno
66Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Železnice Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
66Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte