Názov
Kategória
Známka
 
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
43BIONT, a.s.
štátna
C-
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-
Priemer
C-
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+
61MBB a.s.
mestská
D
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D
68Transpetrol, a.s.
štátna
D
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+
89Horezza, a.s.
štátna
E+
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E
97MsBP
mestská
E
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte