Názov
Kategória
Známka
 
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-
7Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
C
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C
24Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C
28Transpetrol, a.s.
štátna
C-
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-
36Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+
37Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+
39BIONT, a.s.
štátna
D+
Priemer
D+
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
44Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+
47Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
49Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
50Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D
52Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D
53Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D
54MH Invest, s.r.o.
štátna
D
55Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D
56Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
58DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-
59Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-
61Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
62MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-
63Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-
65Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-
66Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-
67Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+
68Rudné bane, š.p.
štátna
E+
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+
74KSP, s.r.o.
mestská
E+
75BPM, s.r.o.
mestská
E+
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+
77Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E
78SMS TTSK s.r.o.
župná
E
79Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E
80Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E
81Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte