Názov
Kategória
Známka
 
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B
3Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
4Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
7Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-
7Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-
10Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+
12Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+
12Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+
15Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C
17Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C
17Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C
17Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C
21Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C
21Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C
21Transpetrol, a.s.
štátna
C
24Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C
Priemer
C-
25Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-
26Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-
27Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-
27Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-
29Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+
29Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+
31KSP, s.r.o.
mestská
D+
32Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+
32Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+
34Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+
35Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D
37BPM, s.r.o.
mestská
D
38Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D
38Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D
40Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-
41Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-
42Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+
43Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+
44Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+
45MsHK Žilina, a.s.
mestská
E
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte