Názov
Kategória
Známka
II
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+88 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A58 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+65 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B70 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B69 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B68 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B70 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B81 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B64 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B56 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-77 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-37 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-46 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-60 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-40 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-72 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-65 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-77 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+62 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+64 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+55 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+51 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+51 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+63 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+42 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C52 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C42 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C58 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C50 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C50 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C61 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-45 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-51 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-45 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-47 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-45 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-62 %
43BIONT, a.s.
štátna
C-44 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-42 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-42 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-26 %
Priemer
C-43 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+46 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+25 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+52 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+33 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+38 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+44 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+30 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+51 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %
61MBB a.s.
mestská
D42 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D47 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D31 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D38 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D33 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D9 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
D47 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D55 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D42 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D41 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D33 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-14 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-21 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-35 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-42 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-27 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-46 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-32 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-32 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-43 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-40 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+42 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+28 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+44 %
89Horezza, a.s.
štátna
E+32 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+32 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+28 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+13 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+46 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+10 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E27 %
97MsBP
mestská
E6 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E25 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-16 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte