Názov
Kategória
Známka
II
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A58 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B81 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B56 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-37 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-46 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-40 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C42 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C50 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-45 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-45 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-62 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-26 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+25 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
D+33 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
D+30 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %
Priemer
D+33 %
20MBB a.s.
mestská
D42 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D47 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D31 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D38 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D33 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D9 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D42 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D41 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D33 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-14 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-21 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-35 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-27 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-32 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-43 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-40 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+28 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+32 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+13 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
E+10 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E27 %
45MsBP
mestská
E6 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-16 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte