VI. Dotácie, charita

 
Názov
Kategória
VI
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
100 %
1BIONT, a.s.
štátna
100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
38 %
Priemer
36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
25 %
43MBB a.s.
mestská
25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
83Enerbyt s.r.o.
mestská
83ENERGO-SK, a.s.
župná
83Horezza, a.s.
štátna
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
83MH Invest, s.r.o.
štátna
83MsBP
mestská
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte