VI. Dotácie, charita

 
Názov
Kategória
VI
 
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 %
13Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
13 %
13Letisko Sliač, a.s.
štátna
13 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
13 %
13Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
13 %
13Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
13 %
18Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
14 %
18Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %
18Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
14 %
18SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
14 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
15 %
23Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %
23Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
18 %
25BARDTERM, s.r.o.
mestská
19 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
19 %
27Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
25 %
27AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %
27Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
25 %
27CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
25 %
27MBB a.s.
mestská
25 %
27Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
25 %
27Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %
27Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
25 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
25 %
27TERMÁL s.r.o.
mestská
25 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
25 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
31 %
43Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
31 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
34 %
45Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
34 %
47Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
36 %
Priemer
36 %
48Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
38 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
38 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
40 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
40 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %
51Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
40 %
51Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
40 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
40 %
51Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
40 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
40 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
40 %
51TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
40 %
51Vadaš s.r.o.
mestská
40 %
51Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
40 %
51Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
40 %
51Železnice Slovenskej republiky
štátna
40 %
65Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
63 %
65Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
63 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
63 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
66 %
69Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
75 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
75 %
71Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
78 %
72EMKOBEL, a.s.
mestská
81 %
73Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
84 %
74Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
88 %
75Mestské lesy Košice a.s.
mestská
94 %
76Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
100 %
76BIONT, a.s.
štátna
100 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
100 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
100 %
76Slovenská pošta, a.s.
štátna
100 %
76Tepláreň Košice, a.s.
štátna
100 %
76Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
100 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
83Enerbyt s.r.o.
mestská
83ENERGO-SK, a.s.
župná
83Horezza, a.s.
štátna
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
83MH Invest, s.r.o.
štátna
83MsBP
mestská
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte