VI. Dotácie, charita

 
Názov
Kategória
VI
 
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
60 %
1KSP, s.r.o.
mestská
60 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
60 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
60 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
60 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
60 %
9Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %
9Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
20 %
9Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
20 %
Priemer
12 %
13BPM, s.r.o.
mestská
0 %
13Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 %
13Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 %
13Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 %
13Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
0 %
13Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 %
13Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
0 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 %
13Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %
13MsHK Žilina, a.s.
mestská
0 %
13Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 %
13Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
0 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
0 %
13Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 %
13Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 %
13Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 %
13Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 %
13Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 %
13Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0 %
13Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
0 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 %
13Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 %
13Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
0 %
13Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 %
13Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 %
13Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 %
13Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte