Pozícia

 
Názov
Kategória
Pozícia
 
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
100.
2TERMÁL s.r.o.
mestská
99.
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
98.
4MsBP
mestská
97.
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
96.
6Vadaš s.r.o.
mestská
95.
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
94.
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
93.
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
92.
10ENERGO-SK, a.s.
župná
91.
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
90.
12Horezza, a.s.
štátna
89.
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
88.
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
87.
15MH Invest, s.r.o.
štátna
86.
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
85.
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
84.
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
83.
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
82.
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
81.
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80.
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
79.
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
78.
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
77.
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
76.
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
75.
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74.
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
73.
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
72.
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
71.
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
70.
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
69.
33Transpetrol, a.s.
štátna
68.
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
67.
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
66.
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
65.
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
64.
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
63.
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
62.
40MBB a.s.
mestská
61.
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
60.
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59.
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
58.
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
57.
45Enerbyt s.r.o.
mestská
56.
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
55.
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
54.
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
53.
49EMKOBEL, a.s.
mestská
52.
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
51.
Priemer
51.
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
50.
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
49.
53TEHOS, s.r.o.
mestská
48.
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
47.
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
46.
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
45.
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
44.
58BIONT, a.s.
štátna
43.
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
42.
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41.
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
40.
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39.
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
38.
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
37.
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36.
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
35.
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
34.
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
33.
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
32.
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
31.
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
30.
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
29.
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
28.
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
27.
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
26.
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
25.
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
24.
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
23.
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
22.
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
21.
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
20.
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
19.
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
18.
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
17.
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
16.
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
15.
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
14.
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
13.
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
12.
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
11.
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
10.
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
9.
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
8.
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
7.
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6.
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
5.
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4.
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
3.
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2.
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte