Pozícia

 
Názov
Kategória
Pozícia
 
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
81.
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
80.
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
79.
4SMS TTSK s.r.o.
župná
78.
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
77.
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
76.
7BPM, s.r.o.
mestská
75.
8KSP, s.r.o.
mestská
74.
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
73.
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
72.
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
71.
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
70.
13ENERGO-SK, a.s.
župná
69.
14Rudné bane, š.p.
štátna
68.
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67.
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
66.
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
65.
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
64.
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
63.
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
62.
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61.
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
60.
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
59.
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
58.
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
57.
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
56.
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
55.
28MH Invest, s.r.o.
štátna
54.
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
53.
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
52.
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
51.
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
50.
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
49.
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
48.
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
47.
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46.
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
45.
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
44.
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43.
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
42.
Priemer
41.
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
41.
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
40.
43BIONT, a.s.
štátna
39.
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
38.
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
37.
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
36.
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
35.
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
34.
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
33.
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
32.
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31.
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
30.
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
29.
54Transpetrol, a.s.
štátna
28.
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
27.
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
26.
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25.
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
24.
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
23.
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
22.
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
21.
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
20.
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
19.
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
18.
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
17.
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
16.
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
15.
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
14.
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
13.
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
12.
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
11.
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
10.
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
9.
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
8.
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
7.
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6.
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
5.
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4.
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
3.
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
2.
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte