Pozícia

 
Názov
Kategória
Pozícia
 
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
45.
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
44.
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
43.
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42.
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
41.
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
40.
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39.
8Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
38.
9BPM, s.r.o.
mestská
37.
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
36.
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
35.
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
34.
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
33.
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
32.
15KSP, s.r.o.
mestská
31.
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
30.
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
29.
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
28.
19Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
27.
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
26.
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
25.
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
24.
Priemer
23.
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
23.
24Transpetrol, a.s.
štátna
22.
25Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
21.
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
20.
27Tepláreň Košice, a.s.
štátna
19.
28TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
18.
29Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
17.
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
16.
31Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
15.
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
14.
33Slovenská pošta, a.s.
štátna
13.
34Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
12.
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
11.
36Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
10.
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
9.
38Železnice Slovenskej republiky
štátna
8.
39Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
7.
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
6.
41Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5.
42Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4.
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3.
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2.
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte