II. Komunikácia, zverejňovanie

 
Názov
Kategória
II
 
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %
3Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %
4Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %
5Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %
7Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %
8Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %
9Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %
10Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %
12Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %
13Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %
14Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %
15Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %
18Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %
19Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %
22Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %
23Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %
23Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %
25Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %
26Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %
27Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %
28Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %
30Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %
32Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %
35Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %
36Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %
37Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
47 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %
40Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %
40Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %
43Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %
44Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %
45Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %
45Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %
47BIONT, a.s.
štátna
44 %
47Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %
Priemer
43 %
50Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %
51Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %
51Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %
53Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %
54MBB a.s.
mestská
42 %
54Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %
57Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %
59Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %
61Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %
61SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %
63Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %
64SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %
64Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %
67Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %
69Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %
70Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %
71EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %
71Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %
74Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %
75Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %
75Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %
77Horezza, a.s.
štátna
32 %
77TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %
79Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %
80Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %
81CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %
81ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %
83BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %
83Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %
85Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %
86Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %
87TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %
88AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %
89Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %
90Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %
91Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %
92MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %
92Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %
94THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %
96Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %
97TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %
98Vadaš s.r.o.
mestská
10 %
99Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %
100MsBP
mestská
6 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte