II. Komunikácia, zverejňovanie

 
Názov
Kategória
II
 
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
80 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
74 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
68 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
66 %
5Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %
6Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %
7Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
60 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
60 %
9Hydromeliorácie, š.p.
štátna
59 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
59 %
11MH Invest, s.r.o.
štátna
58 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
58 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
57 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
56 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %
17BIONT, a.s.
štátna
53 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
53 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
53 %
20Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
52 %
20Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
52 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
51 %
22Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
51 %
24Verejné prístavy, a.s.
štátna
50 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
49 %
26Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
48 %
27Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
45 %
27Slovenská pošta, a.s.
štátna
45 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
45 %
30Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
43 %
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
43 %
32Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
42 %
32Rudné bane, š.p.
štátna
42 %
32Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %
36Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
41 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
41 %
40Tepláreň Košice, a.s.
štátna
40 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %
42Martinská teplárenská, a.s.
štátna
38 %
42Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
38 %
Priemer
37 %
44SMS TTSK s.r.o.
župná
36 %
45Transpetrol, a.s.
štátna
35 %
46Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
34 %
47ENERGO-SK, a.s.
župná
33 %
48KSP, s.r.o.
mestská
32 %
48Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
32 %
50MsHK Žilina, a.s.
mestská
31 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
30 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
30 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
30 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
30 %
55BPM, s.r.o.
mestská
29 %
56Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
28 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %
58Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
25 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %
61Mestské lesy Košice a.s.
mestská
22 %
62Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %
63Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
19 %
64Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
18 %
64Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
18 %
64Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
18 %
67Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %
67Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %
69Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %
69Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
15 %
72Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
14 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
14 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
10 %
78Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
8 %
78Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
8 %
80Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
7 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte