II. Komunikácia, zverejňovanie

 
Názov
Kategória
II
 
1MsBP
mestská
6 %
2Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %
3Vadaš s.r.o.
mestská
10 %
4TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %
5Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %
8MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %
8Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %
10Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %
11Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %
12Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %
13AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %
17BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %
17Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %
19CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %
19ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %
21Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %
23Horezza, a.s.
štátna
32 %
23TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %
25Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %
25Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %
27Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %
28EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %
28Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %
32Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %
35SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %
35Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %
35Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %
38Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %
39Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %
39SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %
41Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %
43MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %
45Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %
45MBB a.s.
mestská
42 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %
48Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %
49Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %
49Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %
51Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %
Priemer
43 %
52BIONT, a.s.
štátna
44 %
52Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %
52Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %
55Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %
55Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %
58Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %
59Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %
59Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %
59Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %
63Transpetrol, a.s.
štátna
47 %
65Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %
67Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %
67Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %
67Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %
70Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %
70Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %
73Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %
74Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %
75Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %
76Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %
77Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %
77Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %
80Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %
81Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %
82Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %
83Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %
84Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %
85Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %
86Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %
87Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %
88Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %
89Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %
90Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %
90Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %
92Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %
93Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %
94Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %
95Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %
96Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %
97Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %
98Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %
99Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte