Názov
Kategória
II
III
VI
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %9 %18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %9 %40 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %9 %0 %
4Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %13 %13 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %13 %78 %
6AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %15 %25 %
7BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %18 %19 %
7Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %18 %
7MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %18 %0 %
7Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %18 %25 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %18 %0 %
7Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %18 %25 %
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %18 %40 %
7Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %18 %0 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %18 %0 %
7Transpetrol, a.s.
štátna
47 %18 %0 %
7Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %18 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %18 %75 %
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %18 %13 %
7Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %18 %0 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %20 %31 %
22Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %25 %31 %
22ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %25 %
22Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %25 %0 %
25EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %27 %81 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %27 %19 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %28 %13 %
28Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %29 %39 %
28Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %29 %63 %
30MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %30 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %30 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %30 %13 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %30 %0 %
34Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %32 %25 %
34SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %32 %
34Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %32 %34 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %33 %31 %
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %33 %25 %
39Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %35 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %40 %15 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %40 %40 %
42CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %41 %25 %
42Horezza, a.s.
štátna
32 %41 %
42Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %41 %14 %
42MBB a.s.
mestská
42 %41 %25 %
42Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %41 %25 %
42SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %41 %14 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %41 %40 %
42TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %41 %40 %
42TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %41 %25 %
42Vadaš s.r.o.
mestská
10 %41 %40 %
42Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %41 %40 %
53Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %43 %40 %
54Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %43 %40 %
54Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %43 %18 %
Priemer
43 %43 %36 %
56BIONT, a.s.
štátna
44 %45 %100 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %45 %38 %
56Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %45 %14 %
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %45 %0 %
60Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %47 %
60Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %47 %40 %
62Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %47 %40 %
63Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %50 %100 %
63Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %50 %31 %
65Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %53 %
65Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %53 %84 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %53 %66 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %53 %
69Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %55 %14 %
69Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %55 %40 %
69Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %55 %100 %
69Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %55 %34 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %58 %25 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %58 %100 %
73Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %58 %
76Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %60 %
76Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %60 %25 %
78Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %65 %25 %
78Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %65 %38 %
78Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %65 %
78MsBP
mestská
6 %65 %
78Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %65 %
78Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %65 %25 %
78Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %65 %100 %
85Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %65 %
85Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %65 %94 %
85Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %65 %
85Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %65 %40 %
89Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %68 %63 %
90Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %70 %75 %
90Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %70 %25 %
92Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %75 %63 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %75 %88 %
94Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %76 %0 %
95Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %78 %
95Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %78 %13 %
97Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %80 %40 %
97Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %80 %36 %
99Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %83 %100 %
100Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %85 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte