Názov
Kategória
II
III
VI
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
30 %0 %18 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
14 %0 %17 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
32 %0 %19 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %0 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %0 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %0 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
14 %0 %0 %
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %18 %22 %
9Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
18 %20 %13 %
9Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
10 %20 %18 %
9Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 %20 %44 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
66 %27 %18 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
33 %32 %0 %
14Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
15 %33 %17 %
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
19 %36 %18 %
16BPM, s.r.o.
mestská
29 %40 %13 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %40 %11 %
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
42 %40 %13 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
38 %40 %0 %
16MH Invest, s.r.o.
štátna
58 %40 %0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
7 %40 %0 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
48 %40 %27 %
16SMS TTSK s.r.o.
župná
36 %40 %0 %
16Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
52 %40 %0 %
16Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
41 %40 %18 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
51 %40 %44 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %41 %0 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %41 %0 %
29Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
18 %45 %33 %
29Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
8 %45 %22 %
31KSP, s.r.o.
mestská
32 %50 %18 %
31Mestské lesy Košice a.s.
mestská
22 %50 %0 %
31Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
25 %50 %39 %
31Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
80 %50 %0 %
Priemer
37 %53 %19 %
35Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %55 %50 %
35Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
18 %55 %50 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %55 %22 %
35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
58 %55 %44 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %55 %13 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
60 %55 %30 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
30 %59 %17 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %59 %0 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
8 %59 %0 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
38 %59 %22 %
41Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
60 %59 %7 %
46Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
53 %60 %7 %
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
43 %60 %40 %
46Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %60 %0 %
46MsHK Žilina, a.s.
mestská
31 %60 %17 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
28 %60 %18 %
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
30 %60 %0 %
52BIONT, a.s.
štátna
53 %64 %13 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %64 %28 %
52Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %67 %
52Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
34 %64 %55 %
52Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
51 %64 %13 %
52Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %50 %
52TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
56 %64 %67 %
52Železnice Slovenskej republiky
štátna
74 %64 %17 %
60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
30 %68 %22 %
60Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
52 %68 %18 %
60Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
53 %68 %13 %
60Slovenská pošta, a.s.
štátna
45 %68 %67 %
64Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
68 %73 %17 %
64Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
45 %73 %13 %
66Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %77 %61 %
66Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
57 %77 %7 %
66Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
59 %77 %44 %
66Transpetrol, a.s.
štátna
35 %77 %11 %
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
59 %80 %0 %
70Rudné bane, š.p.
štátna
42 %80 %18 %
70Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %80 %25 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
49 %82 %0 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
43 %82 %0 %
73Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %13 %
73Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %82 %0 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
45 %86 %20 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
41 %86 %0 %
79Tepláreň Košice, a.s.
štátna
40 %95 %50 %
80Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %100 %13 %
80Verejné prístavy, a.s.
štátna
50 %100 %13 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte