Názov
Kategória
II
VI
Priemer
43 %36 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %40 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %13 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %78 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %25 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %19 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %25 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %0 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %25 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %40 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %0 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
47 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %75 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %13 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %0 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %31 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %31 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %0 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %81 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %19 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %13 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %39 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %63 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %13 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %25 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %34 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %31 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %25 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %15 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %40 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %25 %
1Horezza, a.s.
štátna
32 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %14 %
1MBB a.s.
mestská
42 %25 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %25 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %14 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %40 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %40 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %25 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
10 %40 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %40 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %40 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %40 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %18 %
1BIONT, a.s.
štátna
44 %100 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %38 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %14 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %0 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %40 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %40 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %100 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %31 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %84 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %66 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %14 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %40 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %100 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %34 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %25 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %100 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %25 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %25 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %38 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %
1MsBP
mestská
6 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %25 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %100 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %94 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %40 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %63 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %75 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %25 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %63 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %88 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %13 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %40 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %36 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte