VI.2. Zverejňuje spoločnosť na stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní?

 
Názov
Kategória
VI.2
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link 2 % z dane, dotácie neposkytovala
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno zmluva o sponzorskom dare, viď link 2% z dane neposkytli
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov bez uvedenia finančnej čiastky viď link
7Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1,5 b.čiastočne po vyhľadaní "darovacia zmluva", chýbajú informácie o 2% z dane viď link
7Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1,5 b.čiastočne sponzorstvo aj asignácia dane, chýba finančná čiastka viď link
7EMKOBEL, a.s.
mestská
1,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov, chýbajú finančné čiastky viď link
7Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne chýbajú finančné čiastky a údaje o 2% z dane viď link
7Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov bez špecifikácie výšky podpory, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
7Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne chýbajú informácie o 2% z dane, strana 37, 38 a stránka Nadácie SPP viď link viď link
7Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1,5 b.čiastočne finančné dary na stránke, 2% z dane sú uvedené vo výročnej správe bez menovania príjemcov, strana 7 viď link viď link
7TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne uvedené len najväčšie športové projekty, chýbajú však sumy, iné projekty a 2% z dane, strana 26-31 viď link
7Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1,5 b.čiastočne zverejnenie subjektov s mediálnou podporou viď link
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne pri daroch iba kategórie, nie konkrétne subjekty viď link
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne sekcia Charita a peňažné dary, sú tam ale len dva dokumenty na 3 dary, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
Priemer
0,47 b.
19AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta o 2% (1%) nenájdené 16.10., dotácie neposkytujú viď link
19BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10., iba 2% z dane viď link
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 16.10., iba 2% z dane viď link
19CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta o dotáciách nenájdené 16.10. , 2 % nemohli poskytnúť viď link
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené 16.10., dotácie neposkytujú viď link
19Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené, dotácie neposkytuje kontrola 16.10.
19Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. , na dotazník neodpovedali viď link
19Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link odpoveď z dotazníka: zmluvné vzťahy v CRZ
19Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o poskytnutých 2% nezverejňujú, lebo ich považujú za daňové tajomstvo nenájdené 16.10. viď link
19Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta o dotáciách a sponzoringu nenájdené 16.10., 2% z dane neposkytla viď link
19MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10., na dotazník neodpovedali viď link
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené, dotácie neposkytuje 17.10. viď link
19Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link viď link
19Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie neuvádza sa komu bol udelený príspevok 50 000€ ani ako bol rozdelený, strana 37, chýba info o 2% viď link
19Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené na stránke ani vo výročnej správe, 26.9.
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 1.10. viď link
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
19Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
19Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
19Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. , na dotazník neodpovedali
19Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie podpora iba formou 2% z daní, dáta nenájdené 1.10.
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 2.10.
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o dotáciách nenájdené 3.10. viď link
19SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta o dotáciách nenájdené 2.10. viď link
19Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
19Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link na dotazník neodpovedali
19Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené 3.10. viď link
19Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10.
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie neposkytuje finančnú podporu, dáta o 2% z dane nenájdené 3.10. viď link
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 3.10. viď link
19TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% (1% ) z dane nenájdené na stránke ani vo výročnej správe 3.10. viď link
19TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
19THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
19Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie vo výročnej správe na strane 92 sa uvádza celková výška darov za rok 2018 (285 500), ani na stránke sa však neuvádzajú príjemcovia viď link viď link
19Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link na súvisiacu otázku v dotazníku neodpovedali
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 14.10. viď link
19Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
19Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie neposkytuje finančnú podporu, neuvádza informácie o 2 % viď link
19Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link , na dotazník neodpovedali
19Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 14.10. viď link
19Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 16.10. viď link
19Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link , na dotazník neodpovedali
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta o 2% nenájdené, finančnú podporu neudeľuje
19Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link 2% z dane neposkytovala
19Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie prázdna stránka viď link na dotazník neodpovedali
77Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
77BIONT, a.s.
štátna
77Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
77Enerbyt s.r.o.
mestská
77ENERGO-SK, a.s.
župná
77Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
77Horezza, a.s.
štátna
77Hydromeliorácie, š.p.
štátna
77Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
77Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
77Martinská teplárenská, a.s.
štátna
77MH Invest, s.r.o.
štátna
77MsBP
mestská
77Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
77Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
77Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
77Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
77Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
77Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte