VI.1. Zverejňuje spoločnosť, koľko a komu prispieva v rámci charity a schémy cez 2%?

 
Názov
Kategória
VI.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne Spoločnosť ignorovala prvú infožiadosť, v ktorej sme predmetnú informáciu žiadali. Odpovedali až na druhú žiadosť, ale neuviedli výšku príspevku.
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie Na 2% neprispievajú, lebo vykazujú účtovnú stratu. O grantoch sa nezmienili.
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie Spoločnosť v odpovedi na infožiadosť uviedla, že nie sú povinní odpovedať.
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie Spoločnosť uviedla, že neudeľuje a nemá príjmy z rozpočtových prostriedkov štátu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov a z toho dôvodu, ako právnická osoba, nemá možnosť poukazovať 2% z daní.
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
čiastočne Spoločnosž neuviedla v akej výške.
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie Spoločnosť uviedla, že nie je subjektom poskytujúcim granty
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie Spoločnosť v odpovedi na infožiadosť uvádza, že poskytnutie tejto informácie je nad rámec oblasti vymedzenej zákonom.
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie Spoločnosť uviedla, že nie je povinnou osobou na sprístupnenie požadovanej odpovede.
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neuviedla konkrétnu výšku príspevku ani meno prijímateľa.
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno Spoločnosť v jednej infožiadosti uvádza, že prispela Lige proti rakovine, v inej infožiadosti uvádza, že neprispieva nikomu.
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte