VI.2. Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní?

 
Názov
Kategória
VI.2
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie otázka sa týka iba 2% z daní, tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú
1BIONT, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1BPM, s.r.o.
mestská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne zverejňujú len niektoré informácie a bez konkrétnej sumy
viď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie zverejnená podpora len za roky 2010 a 2011, a to bez konkrétnej sumy
neuznávame, keďže chýbajú roky potom
1KSP, s.r.o.
mestská
nie týka sa len 2% z daní
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
čiastočne netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali, informácia o dare je bez konkrétnej sumy
viď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
čiastočne zverejnená finančná podpora
viď link (časť ostatné dokumenty - finančné dary)
nezverejnené 2% z daní
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
čiastočne len vo výročnej správe a nie priamo na web stránke
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
čiastočne podpora prostredníctvom nadácie
viď link komu poskytli 2% z daní
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne uvedená len informácia o podpore prostredníctvom schémy 2%, a to vo výročnej správe
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočne
viď link z 2% na stránke nezverejňujú
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte