VI.1. Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov alebo sponzoringu?

 
Názov
Kategória
VI.1
 
1BIONT, a.s.
štátna
6 b.áno Smernica o darcovstve zaslané ako príloha
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno interný dokument "Komunikácia"
1EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.áno Pravidlá pre poskytovanie finančných darov zaslané ako príloha
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno pravidlá pre nakladanie s fondami
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
6 b.áno poskytli danú časť internej dokumentácie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
6 b.áno Používanie prostriedkov na reprezentáciu
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
6 b.áno vypracované hodnotiace kritériá viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
6 b.áno
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
6 b.áno Pravidlá pri vynakladaní prostriedkov na reprezentáciu, sponzoring, reklamu a propagáciu a viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.áno Stratégia darcovstva a vzory žiadostí viď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6 b.áno časť Etického kódexu a Protikorupčnej smernice o poskytovaní darov - sprístupnili
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno Grantový štatút
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.čiastočne v Etickom kódexe - dary a sponzorstvo - len veľmi všeobecne, 1 veta
Priemer
1,5 b.
18Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, podpora do 500 eur
18Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, kompetencia valného zhromaždenia
18CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, kompetencia valného zhromaždenia
18Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie schvaľuje predstavenstvo
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
18Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
18Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie nesprístupnili interný dokument, ktorým sa riadi poskytovanie darov - sponzoring a dotácie neposkytujú
18Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
18Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie nemá písané pravidlá
18Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie rozhoduje valné zhromaždenie
18Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie postupujú podľa smernice, neposkytli ju, uvádzajú, že autor nedal súhlas na zverejnenie
18Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá pravidlá, poskytli vzor žiadosti
18Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "spoločnosť neposkytuje dotácie, dary, sponzoring a nemá takéto pravidlá" , no poskytuje nefinančnú podporu - reklamu
18Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali na danú otázku neposkytli žiadnu odpoveď
18Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie neposkytli interný dokument
18Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neposkytla písomné pravidlá, potencionálnych partnerov posudzujú z pohľadu reputácie a pod.
18SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nemajú pravidlá, rozhoduje predstavenstvo
18Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
18Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
18Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
18Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
18Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
18Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
18Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
18Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
18Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, rozhoduje riaditeľ a predstavenstvo
18Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
18Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli, že je súčasťou etického kódexu - ten sa venuje prijímaniu, nie poskytovaniu darov
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
67Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
67Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
67Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
67Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
67Enerbyt s.r.o.
mestská
67ENERGO-SK, a.s.
župná
67Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
67Horezza, a.s.
štátna
67Hydromeliorácie, š.p.
štátna
67Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
67Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
67Martinská teplárenská, a.s.
štátna
67MH Invest, s.r.o.
štátna
67Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
67MsBP
mestská
67Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
67Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
67Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
67Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
67Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
67Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
67Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
67Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
67TEHOS, s.r.o.
mestská
67TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
67Vadaš s.r.o.
mestská
67Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
67Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
67Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte