VI.1. Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje?

 
Názov
Kategória
VI.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že nepodporovali nikoho a na pravidlá preto nevidia dôvod
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že písomné pravidlá nemajú, dotácie vraj neposkytujú
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie neposkytujú
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie ani finančné dary neposkytujú
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpísali, že dotácie, dary ani sponzoring neposkytujú
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1KSP, s.r.o.
mestská
nie na infožiadosť odpísali, že dotácie ani dary neposkytujú
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že čiastočne áno, dokumenty ale neposkytli
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie na infožiadosť odpísali, že dotácie, dary ani sponzoring neposkytujú
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že na tento účel majú štatutárny fond, ktorý má pravidlá, dokument však nesprístupnili
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie na infožiadosť odpísali, že dotácie, dary ani sponzoring neposkytujú
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie na infožiadosť odpísali, že finančnú podporu neposkytujú
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že nepodporujú žiadne subjekty ani podujatia
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie, dary ani sponzoring neposkytujú
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie, dary ani sponzoring nikdy neposkytujú
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že prostriedky na sponzoring a reklamu upravuje uznesenie predstavenstva, dokument nesprístupnili
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie, dary ani sponzoring nikdy neposkytujú
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie na infožiadosť odpovedali, že o daroch a sponzoringu rozhoduje riaditeľ a predstavenstvo
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie na infožiadosť odpovedali, že pri poskytovaní darov a sponzoringu sa riadia postupom schváleným dozornou radou, predstavenstvom a stanovami spoločnosti, dokumenty neposkytli
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že sa riadia zákonom o štátnom podniku
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že predstavenstvo rozhoduje v súlade s internou dokumentáciou, dokument neposkytli
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že dotácie a sponzoring neudeľujú, drobné dary upravuje smernica, ktorú sprístupnili
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že dotácie neposkytujú, sponzoring a dary rieši vnútorný predpis, ktorého časť sprístupnili
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili, odkázali na stránku Nadácie SPP
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie na infožiadosť odpovedali, že neposkytujú dotácie, dary ani sponzoring a preto nepotrebujú pravidlá
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že sponzoring, finančné i nefinančné dary rieši interná smernica, nesprístupnili ju
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že sa riadia zákonom o štátnom podniku
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že dary a sponzoring upravuje vnútropodniková norma, dokument ale neposkytli
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že všetky žiadosti o akýkoľvek druh finančnej podpory posudzuje prierezovo viacero kompetentných útvarov a pracovníkov
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že majú internú smernicu pre poskytovanie darov, dokument ale nesprístupnili
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie na infožiadosť odpovedali, že o poskytovaní dotácií rozhoduje predstavenstvo
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že sa riadia zákonom o štátnom podniku
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že sa riadia zákonom o štátnom podniku
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že okolnosti finančnej podpory sa upravujú v zmluvách, dary neposkytujú
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie na infožiadosť odpovedali, že o poskytovaní darov a sponzoringu rozhoduje generálny riaditeľ
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie, dary ani sponzoring neposkytujú, s výnimkou podujatí, na ktorých sa zúčastňujú
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že v etickom kódexe sa spoločnosť zaväzuje poskytovať charitatívne a sponzorské príspevky podľa jasných kritérií a zverejňovať ich
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne na infožiadosť odpovedali, že pravidlá rieši grantový štatút, dokument neposkytli
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie, dary ani sponzoring neposkytujú
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte