VI.2. Má spoločnosť písané pravidlá pre dotácie a poskytla ich?

 
Názov
Kategória
VI.2
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť uviedla, že poukazujú 2% na základe pokynov magistrátu mesta Košice.
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie Na 2% neprispievajú, lebo vykazujú účtovnú stratu. O grantoch sa nezmienili.
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno, ale neposkytla
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť poskytuje 2% na základe rozhodnutia konateľov spoločnosti.
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie Spoločnosť v odpovedi na infožiadosť uviedla, že nie sú povinní odpovedať.
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie Spoločnosť uviedla, že nie je povinná poskytnúť odpovede.
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie Spoločnosť uviedla, že nie je subjektom poskytujúcim granty
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie Spoločnosť udeľuje dotácie na základe odporúčania komisie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť uviedla, že pravidlá vypracováva mesto Košice.
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie Spoločnosť uviedlá protirečivé informácie v infožiadostiach: raz že neposkytujú 2%, v druhej že poskytuju spravidla jednému subjektu.
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte