IV.6. Poskytla spoločnosť informácie o odmenách členov jej kontrolného orgánu (napríklad členov dozornej rady, správnej rady)?

 
Názov
Kategória
IV.6
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno žiadne odmeny
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 6856,87 a dvaja členovia 6304,29 eur za rok 2018
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno člen 5400 eur
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1288 eur, traja členovia 1017 eur a jeden člen 1048 eur za rok
1BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, členovia 15816 eur za rok
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno každý 600 eur/mesiac
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 800 eur, členovia 1950 eur za rok 2018
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1941,94 eur, členovia do 10.12. 970,97 eur; potom 61,03 eur x 2 pre dvoch členov
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj členovia 150 eur/rok/člen
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada 0 eur
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 9600 eur, podpredseda 8400 eur, členovia 56504 (spolu) eur za rok
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4740 eur, podpredsedu nemá, 5 členov 17464 eur za rok
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci bez odmeny
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 8556,8 eur, členovia sumárne 21244,62 eur za rok
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada odmeny 0 eur
1ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno predseda 4095,46 eur, podpredseda 1620 eur, členovia 7461,82 eur
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno paušálne predseda 1200 eur a členovia 700 eur
1Horezza, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, členovia 1416,12 eur za rok
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 3000 eur, 3 členovia á 1800 eur za rok, 2 členovia bez odmeny - vo výročnej správe
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny - štátny zamestnanec, všetci členovia sumárne 7643,01 eur za rok
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno predseda bez nároku na odmenu, členovia á 3200 eur /rok a podiel na zisku 1046 eur
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, odmeny členov vo výročnej správe - 1 člen 1711,22 eur za rok
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, členovia 5357,74 eur
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na výročnú správu, od str. 18 viď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno predseda a 7 členov á 533,95 eur, jeden člen 157,22 eur (kratšie obdobie)
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odmeny neboli schválené
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 9958 eur, člen 7967 eur za rok
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno predseda 490 eur za rok, členovia sumár 1470 eur za rok (147/člen/zasadnutie)
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno predseda 2488, členovia 4996 eur
1MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.áno funkcie nie sú odplatné
1MsBP
mestská
2 b.áno predseda 1505 eur, členovia 1132,30 eur
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, dvaja členovia á 1200 eur za rok
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno bez odmeny
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 0 eur, podpredseda 8400 eur, člen 7200 eur za rok
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda a podpredseda 0 eur, členovia 2695 eur
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
2 b.áno žiadne odmeny
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno žiadne odmeny
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno predseda je poslanec NRSR - bez odmeny, členovia 7169,76 eur ročne
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno odmeny predseda Rady RTVS 17172 eur, podpredseda 15264 eur, člen 11448 eur za rok
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 531,12 eur a 4 členovia 2124,48 eur
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno odmena predsedu, podpredsedu a člena je 1027 eur za rok, sumárne 12324 eur za rok 2018
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, podpredseda 6296,4 eur , 2 členovia 9158,4 eur za rok
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno predseda a podpredseda bez odmeny - štátny zamestnanec, 7 členov spolu 41976 eur a tantiémy 35000 eur za rok
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 7193,33 eur, všetci členovia sumárne 27120 eur za rok
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 597,50 eur za rok, členovia 464,72 eur za rok
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 1080 eur mesačne, členovia 600 eur mesačne
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno predseda ani členovia nie sú odmeňovaní
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno všetci členovia aj predseda - štátni zamestnanci bez odmeny
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 265,6 eur za rok, členovia 32,20 eur/účasť/člen = sumárne všetci členovia 594,9 eur za rok
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno predseda 416,67 eur mesačne, člen 312,50 eur mesačne
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj každý člen poberá 1000 eur za rok
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2 b.áno predsedníčka rovnako ako členovia, dozornej rade celkovo vyplatené 3740 eur za rok
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 99 eur, členovia 264 eur
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 2145 eur za rok, člen 1077 eur za rok
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link predseda 13941,48 eur za rok, 2 členovia á 929,43 eur /mesačne, súhrnne členovia 22306,32 eur za rok
1TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno neboli vyplatené žiadne odmeny
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno predseda Správnej rady TASR 14310 eur, podpredseda 12592 eur, traja členovia 31344 eur za rok
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 7170 eur, podpredseda 6771,6 eur, člen 6373,2 eur za rok
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno dvaja členovia á 6000 eur za rok, ostatní bez odmeny
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 3255 eur a členovia 3059 eur za rok
1Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci 0 eur
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 6869 eur, členovia 4579 eur za rok
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 830 eur mesačne, podpredseda a 2 členovia 565 eur mesačne, podiel na zisku za rok 2018 ešte nebol vyplatený
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.áno predseda nie je odmeňovaný, člen 1200 eur za rok
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno predseda nepoberal odmenu, podpredseda 15277,20 eur, 4 členovia 50922 eur a 4 členovia bez odmeny za rok
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno predseda 25098 eur, podpredseda 22588 eur, ostatní členovia spolu 40156,80 eur za rok
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno predseda celkom 690,03 eur mesačne, podpredseda 625,75 eur mesačne, člen 486,35 eur mesačne
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 8870 eur, podpredseda bezodplatne, každý člen 5918 eur - štátnym zamestnancom sa nevypláca
Priemer
1,41 b.
69SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.čiastočne odporučili obrátiť sa na zakladateľa, vo výročnej správe str. 29 uvedená odmena členov dozornej rady 41760 eur
70Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali považujú za osobný údaj
70Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali nezískali ich súhlas
70Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
70Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
70Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na crz.gov.sk , neodkázali na konkrétne zmluvy
70MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
70Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.neodpovedali uviedli, že povinnou osobou je MFSR - nemáme informáciu o tom, že by sa na MFSR obrátili
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie neposkytla informáciu, obrátili sa na Ministerstvo dopravy
70Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknuté osoby neposkytla súhlas so zverejnením, predseda odmenu nepoberá
70Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
70Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
70Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
70Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na zmluvu na crz.gov.sk, ktorá odkazuje na pravidlá odmeňovania - určené všeobecne, nie presná vyplatená suma
70Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli, že nezískali súhlas dotknutých osôb
70Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
70Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
70THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
70TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie poskytli pravidlá odmeňovania, nevyčíslili konkrétne vyplatené odmeny
70Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
70Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
70Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
70Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
70Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
70Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali starostovia nepoberajú odmeny, celkové vyplatené odmeny vo výročnej správe 78603 eur dozorná rada a predstavenstvo spolu - nie je možné odlíšiť predsedu a členov
70Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
70Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
70Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali podnet na vydanie rozhodnutia
70Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
98Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
98Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte