I.5. Poskytuje spoločnosť informácie o platoch manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade?

 
Názov
Kategória
I.5
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno, zverejňujú plat riaditeľa
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie neodpovedali nám na infožiadosť, ale napr. informáciu o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady má vo výročnej správe
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno, zverejňujú platy iných manažérov sprístupnili nám iba celkovú výšku odmien členov dozornej rady
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno, zverejňujú plat riaditeľa
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno, zverejňujú plat riaditeľa
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno, aj plat riaditeľa aj iných manažérov zverejnené na stránke NRSR
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte