IV.4. Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade?

 
Názov
Kategória
IV.4
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len celkové sumy vyplatené predstavenstvu a dozornej rade
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
čiastočne odmenu pre členov predstavenstva a dozornej rady uviedli spolu v jednej sume
1BIONT, a.s.
štátna
áno
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne uviedli len hrubú mzdu konateľa, odmeny nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
čiastočne spoločnosť platy manažérov neuviedla
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
čiastočne pri platoch manažérov uviedli len celkové rozmedzie, odmenu pre členov predstavenstva a dozornej rady uviedli spolu v jednej sume
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočne platy a odmeny uviedli spolu v jednej sume
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
čiastočne odmenu riaditeľa neuviedli
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
čiastočne plat riaditeľa uviedli v jednej sume bez rozdelenia mzdy a odmien
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne plat riaditeľa uviedli v jednej sume bez rozdelenia mzdy a odmien
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len celkovú sumu mzdy a odmien vyplatených manažmentu
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie uviedli len jednu celkovú sumu vyplatenú dovedna vrcholovému manažmentu, predstavenstvu a dozornej rade
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne pri dozornej rade uviedli len celkovú vyplatenú sumu
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
čiastočne uviedli len hrubú mesačnú mzdu konateľa, odmeny nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MH Invest, s.r.o.
štátna
čiastočne platy členov manažmentu uviedli v jednej sume bez rozdelenia mzdy a odmien
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
čiastočne plat riaditeľa doplnili, pri dozornej rade uviedli len celkovú sumu vyplatenú za celý orgán
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
čiastočne uviedli len hrubú mzdu členov manažmentu, odmeny neuviedli
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
áno
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
čiastočne uviedli len celkovú sumu odmien členov predstavenstva, a celkovú sumu odmien členov dozornej rady
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne odmeny členov Rady RTVS neuviedli
1Rudné bane, š.p.
štátna
čiastočne odmeny riaditeľa neuviedli
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne platy manažmentu spoločnosti neuviedli
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len celkovú sumu odmien členov predstavenstva, a celkovú sumu odmien členov dozornej rady
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
čiastočne odmeny predstavenstva a dozornej rady neposkytli, pri manažéroch uviedli len mesačnú mzdu bez odmien
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len celkovú vyplatenú sumu členom predstavenstva a celkovú vyplatenú sumu členom dozornej rady
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
čiastočne uviedli len celkovú vyplatenú sumu manažmentu a celkovú vyplatenú sumu členom dozornej rady
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1SMS TTSK s.r.o.
župná
čiastočne uviedli len celkovú sumu vyplatených odmien členom dozornej rady, plat a odmeny riaditeľa/konateľa nesprístupnili
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
čiastočne uviedli len celkové sumy vyplatené predstavenstvu a dozornej rade
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
čiastočne platy manažmentu neuviedli, uviedli len celkovú vyplatenú sumu členom predstavenstva a celkovú vyplatenú sumu členom dozornej rady
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
čiastočne uviedli len celkovú vyplatenú sumu členom dozornej rady
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len základnú mesačnú mzdu riaditeľa, odmeny nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
áno
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne uviedli len celkovú výšku platov a odmien vyplatených manažmentu, a výšku odmien vyplatených predstavenstvu a dozornej rade dovedna
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne platy výkonných manažérov neuviedli
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne pri manažmente uviedli len platy bez odmien, výšku odmien pre členov dozornej rady neposkytli
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne uviedli výšku prímov riaditeľa bez rozdelenia mzdy a odmien
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne uviedli mesačnú mzdu riaditeľa bez uvedenia odmien
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne platy manažérov spoločnosť nesprístupnila
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
nie
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte