IV.5. Poskytla spoločnosť informácie o odmenách členov jej štatutárneho orgánu (napr. členov predstavenstva, konateľov)?

 
Názov
Kategória
IV.5
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno konateľ plat 0 eur a odmeny 664 eur za rok
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 21888 eur a dvaja členovia 62404 eur za rok 2018
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno predseda 29000 eur, 1. podpredseda 9400 eur, 2. podpredseda 0 eur, nemá iných členov
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 8382 eur a odmena 5952 eur za rok
1BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno gen. riaditeľ je predsedom - odmena 43205 eur za rok, jeden člen bez odmeny, druhý 32406 eur za rok
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 1435 eur/mesiac, podpreseda a členovia 1195 eur/mesiac
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ nepoberá plat, odmena 1950 eur za rok 2018
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 0 eur, odmena 0 eur
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno predseda predstavenstva 38960,64 eur, podpredseda 34090,56 eur, členovia 58440,96 eur za rok
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 10296, členovia 9760 eur za rok
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4740 eur, podpredseda 3552 eur, 3 členovia 10656 eur za rok
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 41400 eur, odmeny 0 eur
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 14256,12 eur , členovia sumárne 42489 eur za rok
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 20484 eur za rok, odmena 0 eur
1ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno predseda 3013,64 eur, podpredseda 4577,27 eur, členovia 4493,46 eur
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno námestníci 107561 eur, 106727 eur, 88517 eur a 24000 eur za rok
1Horezza, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 7788,60 eur za rok, členovia 6648,46 eur
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno odkázali na nrsr.sk , rozpísané aj vo výročnej správe - predseda 7843,11 eur, člen 2770,67 eur za rok
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na nrsr.sk, predseda 77621 eur, 1. člen 27302 eur (od júla) , 2. člen 38424 eur za rok
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 7411,53 eur, členovia 5281,59 eur za rok
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na výročnú správu, od str. 18 viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno bez odmien- verejné funkcie, okrem podpredsedu 714 eur
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 13941 eur, 1. člen 11950 eur, 2. člen 11243 eur za rok
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno predseda 500 eur brutto, členovia 400 eur brutto
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno predseda 10728 eur, členovia 19302 eur
1MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.áno konateľ plat 42000 eur brutto, odmena 4500 eur za rok
1MsBP
mestská
2 b.áno konateľ nemá plat, odmena 4721 eur
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno odkazy na konkrétne osoby na nrsr.sk, predseda 116179 eur, podpredseda 42297 eur, 3 členovia á 36211 eur a 4. člen 36261 eur
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno dvaja konatelia každý 3000 eur za rok, odmeny 0 eur
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 12960 eur, podpredseda 9600 eur, člen 8640 eur za rok
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
2 b.áno predseda plat 20400 eur a odmeny 12000 eur, jedna platená členka 8400 eur za rok
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 0 eur, odmena 4800 eur za rok
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno 1000 eur predseda, 5311,14 eur členovia predstavenstva ročne
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4169,97 eur a 2 členovia 8339,94 eur
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na nrsr.sk, predseda 22896 eur, podpredseda 20606 eur, 5 členov á 19462 eur
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 20034 eur, podpredseda 17172 eur, členovia 14305,5 eur za rok
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.áno podľa nrsr.sk predseda 20488 eur, ostatní členovia sumárne za rok 79688 eur
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno predseda odmena 22896 a tantiémy 22600 eur, podpredseda odmena 20034 eur a tantiémy 21000 eur, 3 členovia spolu 42930 eur a tantiémy spolu 57000 eur za rok
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno uviedli, že sú dohľadateľné na stránke NRSR - predseda 115416 eur, podpredseda 101551 eur, členovia - 32023 eur, 92070 eur a 97507 eur za rok
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno celková ročná odmena konateľa 3585 eur
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno predseda 17941,48 eur, ostatní členovia nie sú odmeňovaní
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno predseda súhrnne 43232,4 eur, člen 33809,72 eur za rok a druhý člen štátny zamestnanec bez odmeny
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno plat 2000 eur mesačne, odmena 7419,81 eur za rok
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno predseda 416,67 eur mesačne, podpredseda 312,50 eur mesačne, člen 312,50 eur mesačne
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ nepoberá plat, odmeny 41100 eur za rok
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno odmena konateľa za rok 10728 eur, plat riaditeľa za rok 24144 eur (do 10.12. obe funkcie rovnaká osoba, potom dve) ; pohyblivá odmena 9657,60 eur vyplatená za rok 2018
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link predsedom je gen. riaditeľ odmena 13941,48 eur za rok, 2 členovia á 929,43 eur /mesačne, súhrnne členovia 22306,32 eur za rok
1TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ pracoval bezodplatne
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 9958,2 eur , podpredseda 8763,24 eur, člen 7966,56 eur za rok
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 18000 eur, podpredseda 12000 eur, člen 880 eur, ďalší členovia bez odmeny
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 2311 eur mesačne, odmeny 27700 eur za rok
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 8400 eur, podpredseda 5718 eur a členovia (okrem starostov) 5718 eur za rok
1Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ hrubý ročný plat 24952,57 eur a odmena 1685 eur
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 14882,40 eur , členovia 12593 eur za rok
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno predseda do konca septembra 37486,63 eur a nový od októbra 12590,60 eur; podpredseda 44565 eur za rok, 2 členovia celkovo 76401 eur za rok
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 13052 eur, podpredseda 11420 eur, člen 9812 eur, člen 9789 eur ročne
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 13330 eur, podpredseda 11793 eur, člen 10395 eur za rok
Priemer
1,41 b.
58Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne za nové vedenie 608,9 eur
58Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne predseda 0 eur, podpredseda neudelil súhlas so sprístupnením, členovia 15934 eur za rok
60Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali považujú za osobný údaj
60Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie neposkytli údaje o konateľovi (infozákon §3 ods 2)
60Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
60Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
60MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
60Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknuté osoby neposkytla súhlas so zverejnením
60Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
60Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
60Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
60Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
60THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie poskytli pravidlá odmeňovania, nevyčíslili konkrétne vyplatené odmeny
60Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
60Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
60Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
60Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
60Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
60Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali starostovia nepoberajú odmeny, celkové vyplatené odmeny vo výročnej správe 78603 eur dozorná rada a predstavenstvo spolu - nie je možné odlíšiť predsedu a členov
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
60Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali podnet na vydanie rozhodnutia
60Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
83Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
83Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
83Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
83Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
83Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
83Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
83Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
83TEHOS, s.r.o.
mestská
83Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
83Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
83Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte