IV.2. Zverejňuje spoločnosť na stránke životopis riaditeľa obsahujúci informácie o jeho dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a doterajších členstvách v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií?

 
Názov
Kategória
IV.2
 
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
8 b.áno chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
8 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
8 b.ánoviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
8 b.ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
8 b.ánoviď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
8 b.ánoviď link viď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
8 b.ánoviď link
14Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
14Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
14TEHOS, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.čiastočne chýba dosiahnuté vzdelanie viď link
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
14Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýba špecifikácia predchádzajúcich pracovných pozícií a informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
Priemer
1,4 b.
23Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7. viď link
23AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
23Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
23Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 15.7.
23BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
23BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
23Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
23Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie nenájdený životopis generálneho riaditeľa, iba riaditeľa riadenia dopravy
23EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
23Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
23Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
23Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
23Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
23Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
23Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
23Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
23Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
23SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
23Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
23Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
23SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
23Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
23Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
23Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
23Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
23Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
23Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7. viď link
23Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
23Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte