I.7. Poskytuje spoločnosť informácie o generálnom riaditeľovi obsiahnuté v jeho životopise?

 
Názov
Kategória
I.7
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno dali nám vedieť, že informácia je verejne prístupná na internete
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte