IV.2. Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise?

 
Názov
Kategória
IV.2
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne životopis sa nachádza len vo výročnej správe a obsahuje len dosiahnuté vzdelanie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie iba vo výročnej správe za rok 2011
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
čiastočne životopis sa nachádza len vo výročnej správe a nie priamo na web stránke
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne životopis neobsahuje zručnosti
viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
nie
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte