IV.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené mená jej top manažérov a predstaviteľov štatutárneho a kontrolného orgánu (mimo výročnej správy)?

 
Názov
Kategória
IV.1
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1MBB a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
1MsBP
mestská
7 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
7 b.ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link viď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link viď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
Priemer
4,94 b.
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýbajú členovia predstavenstva a dozorná rada viď link
57BIONT, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
57CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57ENERGO-SK, a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
57Horezza, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
57Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
57Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link stránku je možné scrollovať dole
57Letisko Sliač, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne len predsedu predstavenstva, ktorý je aj štatutárom viď link
57Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýbajú členovia kontrolnej rady viď link viď link
57Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
57Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
57Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Transpetrol, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba výkonné vedenie viď link
57TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
57Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3,5 b.čiastočne chýba výkonné vedenie viď link
57Vadaš s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
57Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
86AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
86Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7. viď link
86Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
86Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
86Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
86MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
86Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
86Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
86Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
86Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link viď link
86TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
86THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
86Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
86Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
86Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte