I.4. Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade?

 
Názov
Kategória
I.4
 
1BPM, s.r.o.
mestská
áno, vo výročnej správe
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie Mená sú uvedené vo výročných správach, ktoré však nie sú zverejnené na web-stránke.
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno, vo výročnej správe
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke
1KSP, s.r.o.
mestská
áno, vo výročnej správe Spoločnosť zverejňuje mená riaditeľa, nie sú však zverejnené mená členov dozornej rady
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke Mená sú zverejnené aj vo výročnej správe, tá však nie je zverejnená na we-stránke.
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno, vo výročnej správe
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno, vo výročnej správe Spoločnosť zverejňuje mená riaditeľa a predstaviteľov oddelení, nie sú však zverejnené mená členov dozornej rady
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno, vo výročnej správe
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno, na webovej stránke Výročné správy nie sú zverejnené.
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno, vo výročnej správe
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť zverejnila na web-stránke iba mená konateľov (2), jeden z nich je riaditeľ. Chýbajú mená členov dozornej rady.
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke Výročná správa nie je zverejnená a nebola ani sprístupnená.
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno, vo výročnej správe
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno, vo výročnej správe
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno, vo výročnej správe Spoločnosť zverejňuje mená riaditeľa a predstaviteľov oddelení, nie sú však zverejnené mená členov dozornej rady
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno, aj na stránke aj vo výročnej správe
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte