IV.1. Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade?

 
Názov
Kategória
IV.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
áno týka sa iba manažmentu, predstavenstvo a dozorná rada neexistuje
viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
čiastočne sú zverejnené len mená členov predstavenstva a dozornej rady, a to vo výročnej správe
1BIONT, a.s.
štátna
čiastočne zverejnené len mená manažérov
viď link
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne zverejnené len meno konateľa
viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe a nie priamo na web stránke
viď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
čiastočne uvedené iba vo výročnej správe
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
čiastočne na stránke je preklik na obchodný register, v ktorom je uvedené predstavenstvo i dozorná rada
viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočne zverejnené len mená manažérov
viď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
čiastočne zverejnené len mená manažérov
viď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
čiastočne na web stránke sú zverejnené len mená manažérov
viď link sa netýka predstavenstva, ktoré nemajú
mená členov dozornej rady sú zverejnené len vo výročnej správe
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1KSP, s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie otázka sa netýka predstavenstva, pretože takýto orgán tu neexistuje
mená manažérov a členov dozornej rady nie sú zverejnené
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno otázka sa netýka predstavenstva, pretože takýto orgán tu neexistuje
viď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
čiastočne nemajú zverejnené mená manažérov
mená členov predstavenstva a dozornej rady sú zverejnené len vo výročnej správe
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
čiastočne sú zverejnené len mená členov predstavenstva
viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
čiastočne mená sú zverejnené len vo výročnej správe
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie otázka sa netýka predstavenstva, ktoré nemajú
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne zverejnené len vo výročnej správe
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená konateľov
viď link
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená členov dozornej rady
viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MH Invest, s.r.o.
štátna
čiastočne nie sú zverejnené mená členov dozornej rady
viď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
čiastočne otázka sa netýka predstavenstva, ktoré nemajú
mená manažérov a členov dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočne nemajú zverejnené mená manažérov
viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
čiastočne otázka sa netýka predstavenstva, ktoré nemajú
mená manažérov nie sú zverejnené
viď link
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená členov dozornej rady
viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno otázka sa netýka predstavenstva ani dozornej rady, ktoré nemajú
viď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link členov predstavenstva a dozornej rady sú zverejnené len vo výročnej správe
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
čiastočne na stránke je preklik na obchodný register, v ktorom je uvedené predstavenstvo i dozorná rada
viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne zverejnené len vo výročnej správe
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
čiastočne zverejnené len mená členov predstavenstva
viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno otázka sa netýka členov predstavenstva a dozornej rady, takéto orgány tu neexistujú
viď link
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe
viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe
viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
čiastočneviď link
otázka sa netýka predstavenstva, takýto orgán tu neexistuje
mená členov dozornej rady nie sú zverejnené
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1SMS TTSK s.r.o.
župná
čiastočne zverejnené len mená konateľov
viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
čiastočne nie sú zverejnené mená členov predstavenstva
viď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno
viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
čiastočneviď link sa netýka predstavenstva, takýto orgán tu neexistuje
mená členov dozornej rady sú zverejnené len vo výročnej správe
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne mená sú zverejnené len vo výročnej správe
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
mená členov predstavenstva a dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočne na web stránke zverejnené len mená manažérov
viď link členov predstavenstva a dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe
viď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
čiastočneviď link členov dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne nie sú uvedené mená manažérov
otázka sa netýka predstavenstva, takýto orgán tu neexistuje
mená členov dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočneviď link sa netýka predstavenstva, takýto orgán tu neexistuje
nie sú zverejnené mená členov dozornej rady
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne uvedené len vo výročnej správe
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link sa netýka predstavenstva a dozornej rady, takéto orgány tu neexistujú
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte