II.15. Úroveň kvality užívateľskej prístupnosti stránky spoločnosti (anglická mutácia o činnosti spoločnosti, indexovateľnosť vyhľadávačom, funkčný vyhľadávací nástroj na stránke, responzívnosť, verzia pre slabozrakých, prepojenie so sociálnymi sieťami)

 
Názov
Kategória
II.15
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.25% a menej
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.25% a menej
1MBB a.s.
mestská
0 b.25% a menej
1MsBP
mestská
0 b.25% a menej
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.25% a menej
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.25% a menej
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.25% a menej
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.25% a menej
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.25% a menej
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.25% a menej
15AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
1,33 b.25-50%
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1,33 b.25-50%
15BIONT, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
15Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15EMKOBEL, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
15ENERGO-SK, a.s.
župná
1,33 b.25-50%
15Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
15Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15MH Invest, s.r.o.
štátna
1,33 b.25-50%
15Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
15Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1,33 b.25-50%
15Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
15Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
15Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
15Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
15Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1,33 b.25-50%
15Transpetrol, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Verejné prístavy, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
15Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
15Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
15Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
Priemer
1,79 b.
65Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
65Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
65Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
65Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
65Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
65Enerbyt s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
65Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2,67 b.50-75%
65Horezza, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
65Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
65Letisko Sliač, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
65Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
65Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
65Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
65Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
65Slovenská pošta, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
65Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
65Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
65Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
65TEHOS, s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
65THERMALPARK DS, a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
65TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
65Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
65Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
89Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.viac ako 75%
89Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
89Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.viac ako 75%
89Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
89Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
89Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.viac ako 75%
89Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.viac ako 75%
89Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.viac ako 75%
89Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.viac ako 75%
89Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.viac ako 75%
89Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
89Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte