II.15. Úroveň kvality užívateľskej prístupnosti stránky spoločnosti (anglická mutácia o činnosti spoločnosti, indexovateľnosť vyhľadávačom, funkčný vyhľadávací nástroj na stránke, responzívnosť, verzia pre slabozrakých, prepojenie so sociálnymi sieťami)

 
Názov
Kategória
II.15
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.viac ako 75%
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.viac ako 75%
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.viac ako 75%
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.viac ako 75%
1Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.viac ako 75%
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.viac ako 75%
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.viac ako 75%
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.viac ako 75%
13Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
13Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
13Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
13Enerbyt s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
13Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2,67 b.50-75%
13Horezza, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
13Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
13Letisko Sliač, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
13Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
13Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
13Slovenská pošta, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
13Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
13Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
13TEHOS, s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
13THERMALPARK DS, a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
13TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,67 b.50-75%
13TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2,67 b.50-75%
13Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2,67 b.50-75%
13Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2,67 b.50-75%
Priemer
1,79 b.
37AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
1,33 b.25-50%
37Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1,33 b.25-50%
37BIONT, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
37Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37EMKOBEL, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
37ENERGO-SK, a.s.
župná
1,33 b.25-50%
37Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
37Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37MH Invest, s.r.o.
štátna
1,33 b.25-50%
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
37Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1,33 b.25-50%
37Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
37Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
37Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1,33 b.25-50%
37Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1,33 b.25-50%
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1,33 b.25-50%
37Transpetrol, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Verejné prístavy, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1,33 b.25-50%
37Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
37Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,33 b.25-50%
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1,33 b.25-50%
87BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
87Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.25% a menej
87Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.25% a menej
87MBB a.s.
mestská
0 b.25% a menej
87MsBP
mestská
0 b.25% a menej
87Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
87Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.25% a menej
87Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.25% a menej
87SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.25% a menej
87Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
87TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.25% a menej
87Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.25% a menej
87Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.25% a menej
87Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.25% a menej
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte