II.14. Poskytli údaje o fluktuácii zamestnancov v spoločnosti od januára 2016?

 
Názov
Kategória
II.14
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.áno
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
1 b.áno
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1 b.áno
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1BIONT, a.s.
štátna
1 b.áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1 b.áno
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.áno
1EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno
1Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
1 b.áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno
1Horezza, a.s.
štátna
1 b.áno
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1 b.áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.áno veľký podiel sezónnych pracovníkov
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1 b.áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1 b.áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno
1MBB a.s.
mestská
1 b.áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1 b.áno
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.áno
1MsBP
mestská
1 b.áno
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1 b.áno
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.áno
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1 b.áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.áno
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
1 b.áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 b.áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1 b.áno
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1 b.áno
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.áno
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1 b.áno
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.áno
1TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno
1TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.áno
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Vadaš s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.áno odkázali na informáciu vo výročných správach
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1 b.áno
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno
Priemer
0,84 b.
84Letisko Sliač, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne odkaz na výročné správy, počty a štruktúra zamestnancov, nie fluktuácia
84SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0,5 b.čiastočne neuviedli za jednotlivé roky, ale za celé obdobie sumárne 10//12
86Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
86Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
86MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
86Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
86Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
86Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
86THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
86Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
86Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
86Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
86Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
86Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
86Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
86Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
86Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte